Boligsalgsrapport

Hva må huske på i en boligsalgsrapport, og hva er egentlig forskjellen mellom det og en takstrapport?

Målet med en grundig og god boligsalgsrapport er å sørge for at det er åpenhet mellom det selgeren selger og det kjøperen kjøper. Det skal skape trygghet om hva som er boligens faktiske stand når den selges, slik at det er mindre sannsynlig at det skjer en konflikt om salget i ettertid.

En boligsalgsrapport har regler for hva den skal inneholde, og det innebærer blant annet en egenerklæring fra selgeren. Der skal selgeren være ærlig og fylle inn alle opplysningene vedkommende har om boligen. Det er ofte en standard sjekkliste der selgeren fyller inn alle spørsmål som kreves besvart. En slik erklæring underskrives av selgeren og gir en trygghet til kjøperen om de faktiske forhold ved et eierskifte, og hva som eventuelt burde tas i beregning før man kjøper boligen. En boligsalgsrapport brukes ofte også av takstmenn som informasjonsgrunnlag.

Dette er forskjellene

Mange vet ikke forskjellen på en takstrapport og en boligsalgsrapport. De kan tilsynelatende være veldig like, men der takstrapporten kun skraper i overflaten av boligen og dens tilstand, går boligsalgsrapporten mye grundigere til verks. En takstrapport gir bare en generell oversikt over hva som er boligens tilstand og brukes som regel kun som dokumentasjon om man allerede eier boligen og ønsker å flytte lån eller refinansiere eksisterende lån.

Ved et salg er boligsalgsrapporten mye grundigere, da det er en teknisk rapport som sier noe om den tekniske tilstanden, utover det et utrent øye kan se. Rapporten er en standard som gjør at det blir enklere for kjøperen å sammenligne vidt forskjellige boliger med hverandre, og matche til sitt behov. På samme måte som utformingen av rapporten er en standard som går igjen hos alle, er beskrivelsene av eventuelle feil også standard.

Ulik pris på rapporter

Hvilken rapport man velger å bruke, er i stor grad opp til selgeren. Markedet i området man selger boligen har også lagt seg opp visse vaner, i enkelte deler av landet er det mest vanlig med en boligsalgsrapport og ikke en takstrapport. Likevel er det selgeren som har full informasjonsplikt ved et salg, og derfor kan det være lurt å benytte boligsalgsrapporten. Den vil i de fleste tilfeller ha mye mer konkret informasjon om boligen. En faktor man bør ta med om man trenger en rapport, er prisen. Da boligsalgsrapporten er mye mer omfattende enn en salgrapport er naturligvis prisen på den langt høyere. Likevel anbefaler de fleste at man tar seg råd til en skikkelig rapport for ikke å havne i en eventuell knipe ved en senere anledning. Du vil fjerne mye tvil hos potensielle kjøpere og hele salget foregår på en langt bedre måte. Mye penger kan bli spart om man tar seg tiden til å sjekke ut priser hos de forskjellige takstmenn som finnes i ditt område, da prisen ofte kan variere. I noen tilfeller kan man også få rabatter på forsikringer og andre tjenester ved å velge en boligsalgsrapport fra et firma, så gjør grundig research før du bestemmer deg for hvem du vil velge.

Skal du kjøpe bolig, er det lurt å bruke boligsalgsrapporten for det den er verdt. Den gir et godt overblikk over hva som måtte være av feil eller mangler ved en bolig, og det er pliktig å opplyse om tilstander som fukt, råte og andre ting som er såkalte skjulte mangler. Likevel er det lurt å huske på at kjøperen også plikter til å gjøre seg kjent med alt innhold i rapporten, og da nytter det ikke å komme i ettertid.