Kjøpe bolig uten megler

Mange er skeptiske til å selge bolig uten megler. Men hva med å kjøpe en bolig uten megler? Selv om de færreste i dag velger den løsningen, er det ingenting i veien for å gjøre både et godt og sikkert kjøp uten å involvere en fagekspert. Men da må det gjøres riktig.

I 2010 åpnet regelverket opp til at man kunne selge og kjøpe boliger fritt uten hjelp av meglere. Det gjorde det friere for alle som ønsket, men det skapte også visse usikkerheter i et system som hadde fungert på samme måte i årevis. Kanskje ikke overraskende er det selve meglerbransjen som selv har vært skeptiske til den nye lovendringen, og mange i bransjen tror ikke at verken selgerne eller kjøperne har noe å tjene på ved dette.

Noen få forskjeller

Noen forskjeller er det imidlertid om man velger å kjøpe bolig av en privat selger. Hvis man ser en annonse for boligen på for eksempel finn.no, vil annonsen være merket med informasjon til potensielle kjøpere. Fordi regelverket er lagt opp slik at du som kjøper har litt andre rettigheter. Hvis en eiendomsmegler står bak salget, er hele salget regulert etter eiendomsmeglerloven. Velger man derimot å kjøpe av en privatselger, er det den såkalte avhendingsloven som trer inn.

Men hvilke forskjeller betyr det for seg som kjøper? Det kan bety at du har mindre rettigheter om det skulle oppstå noen feiler ved ditt boligkjøp. Derfor anbefaler de fleste at man tar inn en megler eller en advokat lengre ut i prosessen, når det kommer til budloggen, kontrakt og oppgjør – for da trer eiendomsmeglerloven inn. Og som forbruker er du bredere dekket om du kommer inn under den loven, kontra avhendingsloven. På den måten har selgeren trolig spart en del penger på å bruke megleren i hele prosessen, men man er likevel trygg på at lovgivningen rundt salget har gått riktig for seg. Og som kjøper er det viktig for deg, da man kan havne i situasjoner hvor man ikke er fornøyd med kjøpet.

Noe av det mange er skeptiske til, er om privatpersoner har nok kunnskap til å selge en bolig i henhold til loven. Skal man selge bolig privat, foreligger det samme lovgrunnlaget som en megler har, samt en informasjonsplikt. Selv om Forbrukerombudet er fornøyd med det faktum at folk kan selge boligen sin selv, er de opptatt av at informasjonsplikten slår inn riktig, slik at det ikke faller negativt inn på eventuelle boligkjøpere.

Feil i markedsføringen

De mener at man som privatperson kan gjøre mye selv, men at en megler eller advokat bør stå for selve salget for at det ikke skal dukke opp konflikter i ettertid. Noe av det som ofte kan skape problemer, er feil ved markedsføringen av boligene. Det er såpass vanlig at selv meglere kan trå i den fellen.

Skal man selge bolig, enten det er privat eller ved hjelp av eiendomsmeglere, er det viktig å vite at man er pliktig til å opplyse om alle forhold ved boligen, både positive og negative. Både pris, størrelse og andre forhold skal med, men også rapporter som forteller om tilstanden på alt fra det elektriske anlegget og våtrom. Der er Forbrukerombudet nøye, og man skal ikke som kjøper sitte igjen med en bolig som har vesentlige feil og mangler som ikke har blitt nevnt i verken annonse eller salgsoppgave.

Vurderer du å kjøpe en bolig uten hjelp av megler, er det ingen grunn til å kaste det fra deg. Men du bør være oppmerksom på hvilke fallgruver som kan komme, og du bør være nøye med å sjekke at alle opplysninger stemmer. Man kan også ytre ønske om at en advokat eller eiendomsmegler skal stå ansvarlig for selve kjøpet, da vil man stille sterkere om man skulle ende opp med en konflikt i ettertid.