Oppgjør for boligsalg

Hva er det som må være på plass ved et boligoppgjør? Her får du svarene.

Når man selger boligen, er det mye som skal være på plass når det kommer til oppgjøret. Her skal megleren hjelpe deg til å sikre at alt går knirkefritt, men det er fint å vite hva begge partene skal gjennom før man går i gang. Det er frister og regler for det meste, og skal man hindre at det blir misforståelser, er det klare kjøreregler som skal bli opplyst for begge parter på kontraktsmøtet mellom selger, kjøper og megler.

Det første steget for et oppgjør er betalingen. Er ikke den i orden i henhold til reglene, skal ikke oppgjøret finne sted. Den absolutt siste fristen for kjøpesummen og det som måtte høre med av omkostninger, er at pengene skal være på konto til megleren innen et døgn før den planlagte overtakelsen. Begge parter skal også signere og fylle ut en overtakelsesprotokoll som gir informasjon om hva som skal overtas av boligkjøperen.

Man fyller også ut et oppgjørsskjema, som sendes i banken der man fyller inn alt fra utgifter til lån og andre heftelser på eiendommen. Har man tidligere lån og ønsker å overføre dette til den nye boligen skal de først inn, samt pantsettelse av boligen. Dette er all informasjon som bankene trenger før man kan gå i gang.

Reglene sier at det er selgeren som skal betale alt av avgifter og kostander på boligen mellom et salg og en overtakelse. Ved overtakelsen er det kjøperen som betaler dette og det må man bestemme selv hvordan man skal avregne. Noen ganger skjer overtakelser ved et månedsskifte, noe som gjør det enklere, andre ganger midt i en måned, noe som krever litt mer regning. Ofte finner man ut av dette ved et enkelt regnestykke og gjør opp mellom kjøperen og selgeren på enklest mulig måte.

Tidspunkt

Tidspunktet for en overtakelse er datoen og klokkeslettet som har blitt avtalt i kontraktsmøtet og står i kontrakten. I de fleste tilfeller er det en megler inne i bildet, og de skal sørge for at kjøperen ikke får overta før megleren har kjøpesum på konto. Om det er et privat salg må man selv sørge for aldri å gi fra seg boligen før oppgjøret med pengene er helt satt. En kjøper kan ikke kreve å overta en bolig før pengene er mottatt av enten megler eller selger, eller annet som kan være avtalt. Hvis man ikke overholder fristen for pengene som er satt i kontrakten, kan man risikere å betale en meget høy rente, så dette bør gjøres i god tid.

På selve dagen møtes partene og går gjennom boligen. Da får kjøperen mulighet til å gå gjennom alle rom og sjekke at det som står i kontakten stemmer. Her skal det også sjekkes om boligen er godt nok vasket og alle eventuelle feil må tas opp der og da, og ikke i ettertid. Skulle kjøperen ikke være fornøyd med vaskingen eller andre ting som er fastklart i en kontakt, skal selgeren ha rimelig med tid til å fikse opp i dette. På overtakelsesdagen skal også vannmåleren og strømmålere leses av og meldes inn slik at kjøperen nå overtar ansvaret for det.

Når alle dokumenter ser signert og pengene er overført til selgeren, er det meglers oppgave å tinglyse det endelige oppgjøret. Da er etter hvert kjøpet ferdig, og man kan gå hvert til sitt.