Skattefritt salg av bolig

Å selge en bolig uten å betale skatt, krever sitt. Her er oversikten over hva som kreves, og ikke kreves, at du skatter av boligsalget.

Det finnes regler som avgjør hvor mye du må skatte, og om du må skatte når du selger bolig. Skal man selge en bolig skattefritt er reglene veldig klare. Har du bodd i boligen du selger i minst ett år av de siste to årene før boligen selges slipper du å skatte av gevinsten. Har du derimot ikke bodd i hele ett år, men kortere tid, må du betale et fradrag for et eventuelt tap.

Har du ikke opparbeidet deg selv nok tid på å bo i boligen før du selger, er også reglene klare. Da er det slik at du som selger må betale 28 % av overskuddet fra boligsalget i skatt. Det som er vanskelig å avgjøre for de som skal selge boligen sin, er avregningen av gevinsten ved salget. For hva er egentlig det?

Slik regner du gevinsten

I korte trekk er gevinsten det du har tjent på boligen. Det du har solgt boligen for trekkes fra det du i din tid betalte for boligen, i tillegg til fratrekk for det du har måttet bruke av penger på å selge og oppgradere boligen. Her kan du trekke fra ulike utgifter og gebyrer til både staten og megleren, så det er mye å trekke fra ved et boligsalg. Det som er fint er at du også kan trekke fra kostander du har hatt ved oppgradering, som betaling til at fra snekker til rørleggere og din egen tid. Det er viktig å huske på at du kun kan trekke fra dette om det regnes som påkostninger og ikke fiksing av normale ting som det har vært feil på. Det er kun ting som faktisk har vært med på å øke boligens verdi, og ikke et tett toalett.

For å kunne selge boligen din skattefritt, må du kunne dokumentere at du faktisk har bodd der i 12 måneder. Å melde flytting i folkeregisteret holder ikke, og man kan bli bedt om å vise fram dokumentasjon. Da er det lurt å ha regninger av ulike slag som kan vise at du har bodd der i den tidsperioden du sier. Har du ikke dette, kan det bli sådd tvil om du snakker sant. Har du jobb eller studerer i området kan også dette være med på å bevise at du faktisk snakker sant.

Finnes unntak

Men som med alt annet finnes det andre regler som kan spille inn om du ønsker å spare på skatten ved boligsalg. Om man er samboere og den ene parten kjøper seg inn, må man begynne tellingen av de 12 månedene på nytt. Da må den parten som har flyttet inn opparbeide seg sin egen botid, hvis ikke må det skattes av. Dette gjelder derimot ikke om man er gift, da slås botiden sammen til ett. Om du har leid ut deler av boligen din, kan det hende at du må skatte av den delen du har valgt å leie ut. Har du leid ut mer enn halvparten av boligen til noen andre, må du skatte av det. Har du derimot brukt den største delen selv, slipper du unna. Dette gjelder selvsagt bare om du faktisk har bodd der i ett år. Har du leid ut hele boligen til noen andre, har du ingen botid, og du må skatte av gevinsten.

Det finnes også noen andre unntak som gjør at du kan selge skattefritt. Men der skal spesielle forhold til for at de skal tre i kraft. Hvis det er helsemessige forhold til enten deg eller den du er gift med som tilsier at man ikke kan bo i boligen, kan man unngå skatt. Det gjelder dog bare om man før den tid har bodd fast i boligen og man kan dokumentere at det ikke er en mulighet nå. Da har man måttet planlegge at man skulle bo der, men at det ikke har latt seg gjøre av årsaker som går innenfor reglementet. Detter er dessverre vanskelig og uvanlig i dag.