Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten ved boligsalg oppgraderes etter at stadig flere norske boligkjøpere havner i konflikter. I mange år har boliger i Norge blitt solgt med en verditakst, som ofte ikke sier mye om tilstanden til boligen. Nå har myndighetene gått inn og regulert for å gjøre tilstandsrapportene mer nøye, slik at man ikke ender opp med å kjøpe katta i sekken. En tilstandsrapport går gjennom hele boligen og eiendommen for å kartlegge hva den består av, og hvilke eventuelle feiler eller mangler som måtte være.

Rapporten gir ingen direkte verdi på boligen, men sammenligner boligen opp mot en felles norsk standard for hva som er vanlig. Dermed er rapporten laget for at folk lett skal kunne sammenligne denne boligen med en annen. Rapporten er bygd opp som en sjekkliste og gir en grundig vurdering av alt fra byggverk, til vann og rør, til vedlikehold. Den tar utgangspunkt i hva som er normen og bruksslitasje over tid, og er derfor et godt sammenligningsgrunnlag. Måten en tilstandsrapport blir laget på er en blanding mellom framlagt dokumentasjon, observasjoner og inspeksjon av boligen, og det gjennomføres av en takstmann.

Dette består rapporten av

En tilstandsrapport på våtrom, kjøkken og kjeller gir også en god vurdering av standen, som igjen fungerer som en sikkerhetsventil mellom en eventuell kjøper og selger. Det som er viktig å huske på er at rapporten på ingen måter gjør at kjøperen har noe mindre plikt til å undersøke forholdene, eller selger noen mindre plikt til å opplyse om eventuelle feiler eller mangler. Tilstandsrapporten skal kun fungere som et supplement til selgerens egenerklæring, og prisen blir ikke satt kun på grunnlag av den- men også en helhetsvurdering gjort av megleren.

For en tid tilbake ble det gjort endringer i hvordan man vektla informasjonen i tilstandsrapporten, og nå har rutinene blitt betydelig skjerpet. Nå er rutinene klarere enn tidligere, noe som gjør at tilstandsrapporter ofte ser veldig like ut, uansett hvilken takstmann man velger.

Flere steder i landet har det lenge ikke vært vanlig å bestille en tilstandsrapport når man skal selge bolig, da prisen ofte kan komme opp i en del tusenlapper. Nå har slike rapporter blitt langt mer vanlig, men Forbrukerrådet er fortsatt skeptisk til at mange både kjøper og selger boliger uten en slik rapport. Det gjør at kjøpere risikerer å by for høyt på en bolig med vesentlige feiler og mangler, da de ikke har blitt oppdaget tidlig nok, som igjen fører til flere klager på boligkjøp.

Kan miste verdi

Ofte kan det være svært vanskelig å se skader, selv om de kan koste mye å utbedre i framtiden. Ofte dreier deg seg om skjulte fuktskader i våtrom, som ofte kunne ha blitt oppdaget om kjøperen hadde fått en tilstandsvurdering hos en uavhengig takstmann. Ofte kan en manglende tilstandsrapport føre til feil prising som slår ut negativt på de som selger bolig også. Selv om din bolig skulle ha en rapport som viser få eller ingen mangler, kan nabohuset bli solgt for samme sum, selv om det er langt på nær så godt vedlikeholdt. På grunn av manglende rapportering vil da kjøpesummen kunne bli det samme, selv om verdien på ditt hus er langt høyere. Dette kan føre til unødvendig kostbare boliger, der verdien i realiteten er langt mindre.

Det var lenge en plan at man skulle kunne pålegge selgere å kjøpe en tilstandsrapport før man selger boligen, men det ble brudd i forhandlingen mellom partene. Dette var fordi Finanstilsynet mente man ikke kunne pålegge boligselgere å bruke såpass mye penger på en rapport uten å kunne hjemle det i noen lov, noe som gjør at mange nå velger å la være.