Verditakst

Dette bør du vite om verditaksten på din bolig, og derfor er en prisantydning noe helt annet.

Når man skal selge bolig selv, eller ser en bolig til salgs, er prisen ofte det første man ser på. Tidligere har den som regel vært nevnt som en verditakst, eller takst. En verditakst er et dokument som sammen skal prissette en eiendom vurdert ut fra mange ulike tekniske kriterier. Egentlig vil en verditakst være det anbefalte beløpet som boligen selges for, altså verdien av det man eventuelt kjøper. Og selv om det kanskje ikke er der i dag, er tanken bak verditaksten at den også skal gjenspeile det kjøperne er villige til å betale for eiendommen.

Denne forskjellen bør du vite

En verditakst settes av takstingeniører og inneholder informasjon om alt fra eieropplysninger, tomteforhold og beskrivelse av omgivelsene rundt eiendommen. Får man først gjort en verditakst av eiendommen eller boligen er den neppe gyldig i mer enn seks måneder på grunn av endringer i boligmarkedet, og dette er noe man bør ha i bakhodet før man bestiller det.

I en verditakst er det en rekke parameter som blir målt opp med bransjestandarden. Alle som setter verditakster baserer seg ut fra eiendommer i landet, til eiendommer i den delen av landet – helt ned til bydeler på det aktuelle stedet. En verditakst ville kunne gi et helhetlig bilde av hva eiendommen eller boligen din er verdt, men den vil heller ikke være så veldig påvirket av svingninger i markedet generelt. Det er årsaken til at det nå er mer og mer vanlig å droppe verditaksten ved et salg, til fordel for en prisantydning. Den største hovedforskjellen på en verditakst og en prisantydning, er det tekniske som ligger bak. En verditakst legger en rekke tekniske begrunnelser bak sin vurdering, men tar kanskje ikke hensyn til om en leilighet ligger på bakkenivå eller er i toppetasjen. Det at leiligheten har en mer fordelaktig beliggenhet vil være en stor del av vurderingen på en prisantydning, da disse tingene også spiller med. En verditakst blir gjort av godkjente ingeniører, mens en prisantydning vil bli gjort av den eiendomsmegleren du velger å bruke.

Kan føre til lokkepriser

I mange steder i Norge har de nå gått vekk fra verditaksten, da de mener at eiendomsmeglere i området har et bedre grunnlag til å anslå en verdi av boligen sett ut fra markedet når boligen legges ut for salg. På de stedene der en verditakst er vraket til fordel for prisantydningen, settes det større krav til teknisk rapportering av eiendommen, for at ikke noe skal vise seg å være galt eller ikke nevnt ved gjennomføringen av et salg.

Mange har fryktet at lokkepriser på boliger skulle bli et utbredt problem da de gikk over til prisantydning fra verditakst, da det ved en prisantydning ikke er en uavhengig part som setter markedsverdien på boligen, men en innleid megler. Ved en rekke anledninger har Forbrukerombudet advart mot å bruke prisantydning som verdisetting på boligen, mens meglerbransjer fastslår at det er den mest riktige måten å gjøre det på i dagens boligmarked.

Flere som får verditakst av boligen, ønsker å innhente flere verditakster fra ulike selskap. Noen ganger kan det lønne seg å sjekke ut forskjellene, mens i de fleste tilfeller vil utfallet være tilnærmet likt. Hvis man på den andre siden velger å bruke prisantydning, kan spriket i vurderingene være store. Ofte tilbyr flere store nasjonale meglerfirma gratis verdivurdering av boligen din, og er man ute etter den riktige prisen kan det være lurt å undersøke flere steder.