Verdivurdering

Hva er egentlig boligen din verdt? Svært mange meglere tilbyr en gratis verdivurdering av din bolig.

En verdivurdering av boligen din er noe veldig mange eiendomsmeglere nå kan gi deg gratis. Verdivurderingen er i korte trekk en fastsetting av boligens verdi basert på hvordan markedet er i ditt område. Det vil gi deg som boligselger en anslått pris på hva folk er villige til å betale for boligen om du skulle selge den nå. I en slik vurdering er det åpenbart boligens tekniske forhold som vurderes, men også veldig mange andre ting. Hvordan markedet er der du bor, har mye å si. Om det er et boligmarked som er tregt og går nedover, vil det påvirke boligens verdi. På samme måte vil verdien trolig øke om det er et hett marked. Beliggenhet, etasje og alt annet er også med i beregningen, da en leilighet i femte etasje ofte er mer verdt enn en i første – selv om de ser identiske ut.

Markedet bestemmer mye

Som regel er det en eiendomsmegler, som kjenner området og markedet ved din bolig, som gir en verdivurdering. Ofte er det greit å ha en takstrapport også, da det kan gi et mer realistisk bilde av den helhetlige verdien på boligen. Boligmarkedet er stadig i endring, men mange tror at boligen automatisk er høyere verdt ett år etter at du har kjøpt den. I mange tilfeller er den ofte det, men svingninger i markedet vil også være med å bestemme. Kjøpte du boligen mens markedet var hett, er verdien kanskje senket året etter når markedet har fått kjølt seg ned. Om man ikke tar dette i betraktning når man får gjort en verdivurdering, er det mange som kan få seg en uhyggelig overraskelse.

Skal man få en verdivurdering av sin bolig er det greit å innhente så mye informasjon som mulig til megleren som skal gjøre jobben. Det kan være eldre salgsoppgaver og annen informasjon som gir megleren et bredere grunnlag for å fastslå en verdi. En verdivurdering vil naturligvis også innbefatte en befaring av boligen eller eiendommen. Det kan være lurt å redegjøre for hvilke oppgraderinger som har blitt gjort siden du overtok boligen og få frem det du selv mener kan være særpreg ved boligen som løfter verdien.

Små ting kan gi høyere pris

Ofte tenker man at oppussing av boligen er med på å øke verdien. Det er også ofte sant, men i noen tilfeller kan det være forgjeves, om målet var å få en høyere pris enn den du betalte. Hvis man har hatt en svært kostbar oppgradering og det ikke står i stil med resultatet eller hva man valgte å oppgradere, trenger ikke det å ha noen påvirkning på prisen. Man må også huske på at megleren sammenligner ditt objekt med andre boliger i området, så om det er generelt høy standard er det ikke sikkert at noe ved din bolig trekker seg fram og krever en spesielt høyere pris, eller verdi.

Andre faktorer som åpenbart spiller inn er antall rom, beliggenhet, antall kvadratmeter og området rundt. Har boligen din hage vil det øke verdien, parkeringskjeller det samme. Mange små ting kan være med på å øke verdien. Markedet er som sagt også vært gjeldende når man tar en vurdering på verdien, for om det er en eiendom i nærheten som ligner på din, og ikke blir solgt, sier det noe om verdien. Da er kanskje den boligen prissatt for høyt, og dermed vil verdien av din bli litt lavere enn den. Det er jo ikke bare en ren verdi som blir vurdert, men også det man tror at markedet og potensielle kjøpere faktisk er villige til å gi.